Интерактивната карта съдържа информация за туристически маршрути и забележителности на територията на рибарска област "Главиница - Тутракан - Сливо поле". Можете да изтеглите трак-логове и географски координати с информация за маршрутите и обектите в GDB и GPX формат и да ги използвате за вашия GPS.

За района

Територията на Местната инициативна рибарска група „Главиница – Тутракан – Сливо поле” обхваща цялата административна територия на трите общини в състава й – Главиница, Тутракан и Сливо поле.

Територията е с равнинен релеф, умерено-континентален климат, разположена по поречието на 64-километров участък на десния Дунавския бряг. Има естествени крайбрежни влажни зони, разнообразие на биологични видове. Водещ икономически сектор е земеделието. Рибарството е традиционен поминък в региона.

Територията неизменно се свързва с риболова, с плетенето на рибарски мрежи и с лодкарските работилници, има исторически данни за  хилядолетно съществуване и културно-историческо наследство с международно значение.