Интерактивната карта съдържа информация за туристически маршрути и забележителности на територията на рибарска област "Главиница - Тутракан - Сливо поле". Можете да изтеглите трак-логове и географски координати с информация за маршрутите и обектите в GDB и GPX формат и да ги използвате за вашия GPS.

Реализация

Интерактивната карта е разработена от ПИ ДИ ЕМ Сървисис ООД в изпълнение на малка обществена поръчка с предмет “Картиране на Рибарска област „Главиница – Тутракан – Сливо поле” и изготвяне на онлайн база данни с интерактивна карта”.

GPS данните (трак-логове и точки) са заснети на терен в периода октомври – ноември 2014 г. Заснети и представени са само обекти и маршрути, посочени от страна на МИРГ “Главиница-Тутракан-Сливо поле” съгласно целите на проекта.

Данните са обработени на база използваните наименования и посочените обекти в техническата спецификация по поръчката. За по-добра ориентация са добавени и допълнителни обекти (подходи, табели, разклони, начални и крайни точки на маршрути), информация за част от които е взета от публични източници и достоверността й не може да бъде напълно гарантирана.

Дизайнът и разработката на настоящия уебсайт е дело на нашите партньори от Loopink & Цвят и пиксел. По проекта работи екип в състав: Георги Терзийски, Деляна Костадинова, Ивайло Тодоров, Калин Върбанов, Теодор Тодоров. Изказваме специални благодарности на МИРГ “Главиница-Тутракан-Сливо поле” за оказаното съдействие при изпълнението на проекта.