Интерактивната карта съдържа информация за туристически маршрути и забележителности на територията на рибарска област "Главиница - Тутракан - Сливо поле". Можете да изтеглите трак-логове и географски координати с информация за маршрутите и обектите в GDB и GPX формат и да ги използвате за вашия GPS.

GPS данни

Формат на данните

В уебсайта можете да намерите и свалите (download) обединен файл с данните за всички маршрути и точки, представени на картата. Данните са в следните формати:

  • GDB (Garmin MapSource File Format). Използва се от Garmin. При кликване върху линка за сваляне се отваря диалогов прозорец с опция за отваряне (в Garmin BaseCamp) или запазване на файла.

Достоверност и точност на данните

Представените GPS данни (трак-логове и точки) са заснети на терен с ръчни GPS приемници – модели Garmin eTrex Legend HCx. Данните са обработени в софтуерна среда ArcGIS и BaseCamp. При генерирането на трак-логове за по-дълги маршрути с разнообразни участъци софтуерно са обединявани записи от различни приемници, дати и часове, поради което може да има несъответствия в атрибутивните данни на траклоговете (дати, часове, профили).

При ползване на представената информация следва да се има предвид възможните неточности при записване на географските данни, дължащи се на фактори като: технически спецификации и точност на използваните GPS приемници, работа на места с ограничен сигнал, работа при условия на плътна облачност. При ползването на данните за ориентиране на терен следва да се имат предвид същите фактори, натрупването на които може в определени случаи да доведе до грешки в позиционирането от порядъка на няколко десетки метра.

ВАЖНО: предоставените GPS данни следва да се ползват като допълнение към съществуващата туристическа маркировка, информационни и указателни табели, печатни и цифрови карти, характерни ориентири на терена, указания от местни хора и служители на МИРГ. Преди да ползвате тези данни ви съветваме да се уверите в изправността на вашия GPS приемник, наличността на необходимите данни в паметта му, както и в уменията си да ги използвате за навигация на терен.

Създателите на този сайт не носят отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от ползване или невъзможност за ползване на представената в него информация.