Интерактивната карта съдържа информация за туристически маршрути и забележителности на територията на рибарска област "Главиница - Тутракан - Сливо поле". Можете да изтеглите трак-логове и географски координати с информация за маршрутите и обектите в GDB и GPX формат и да ги използвате за вашия GPS.

Екомаршрут Бръшленско блато

Екопътеки с. Бръшлен - Инфо табела в центъра на селото
Информационна табела с описание на обектите за туризъм в центъра на с. Бръшлен

Основният маршрут е с дължина 16 км. По цялата си дължина е асфалтиран или циментиран и е проходим и при дъждовно време. Необходимо е повишено внимание при колоезнене по главния път (1,3 км), където може да се използва широкия банкет от валиран макадам. Тук маршрутът съвпада с трасето на ЕвроВело 6.

Екопътеки с. Бръшлен - изглед към канал
Изглед към бръшленския канал

В средата на Бръшленското блато има разширение, където може да се спре и да се наблюдава живота в блатото – птици, земноводни и влечуги, различни насекоми, както и растения като водна лилия, щитоносна какичка, мехунката и др.

В края на блатото маршрутът достига до Дунавската дига. Тук, ако поемете на изток, излизате на брега на р. Дунав при екзотично наколно рибарско селище. Можете да починете, а при предварителна заявка да се разходите с лодка до о-в Мишка и да опитате гозбите на дунавските рибари.

Екопътеки с. Бръшлен и зглед от р. Дунав, където свършва панорамен път през блатото 2
Излаз за лодки при наколно рибарско селище на брега на р. Дунав

Основният маршрут продължава на запад по дунавската дига към с. Ряхово. Пазете чистота – минавате през една от най-големите вододайни зони в България! В края си пътят се отклонява на юг от дигата и излиза в началото на с. Ряхово на пътя от селото към с. Бабово. Можете да се отбиете в с. Ряхово и да посетите плажа. Тук можете да се нахраните и да наблюдавате една от най-големите колонии на водолюбиви птици, разположени на о-в Мишка.

Екопътеки с. Бръшлен и зглед от р. Дунав, където свършва панорамен път през блатото
Изглед към р. Дунав и о-в Мишка

Основният маршрут продължава към с. Бабово, където завършва при Тракийската гробница. Тук има кът за отдих с изглед към цялото Бръшленско блато.

Екопътеки с. Бръшлен - пътека 2 изглед от към тракийска могила
Изглед от тракийската гробница

Черен път 2 при хубаво време може да ви отведе директно от северния край на Бръшленското блато до Тракийската могила в с. Бабово. Пътят минава покрай единствената запазена в района горичка от вековна черна топола и през малък мост, върви покрай запазилите естествения си облик влажни ливади по западния край на Бръшленското блато.

Екопътеки с. Бръшлен - пътека № 2
Част от трасето на “Черен път 2”

Черен път 3 свързва основния маршрут с маршрута до о-в Голям Бръшлен при тяхното излизане на дунавската дига. Пътят върви плътно в основата на дигата. При пълноводие част от пътя може да е залян от просмукали се води. Бъдете внимателни!

Екопътеки с. Бръшлен табела
Информационна табела при разклона на дигата – вляво черен път 2, вдясно – черен път 3.