Интерактивната карта съдържа информация за туристически маршрути и забележителности на територията на рибарска област "Главиница - Тутракан - Сливо поле". Можете да изтеглите трак-логове и географски координати с информация за маршрутите и обектите в GDB и GPX формат и да ги използвате за вашия GPS.

Тюрбе на Сабри Хюсеин (Софта баба теке)

IMG_1373

Тюрбето на Сабри Хюсеин, наричано още Софта баба теке, е религиозна мюсюлманска постройка, разположена в град Тутракан.

Сабри Хюсеин е накшбендски шейх, живял от края на ХVІІІ до средата на ХІХ в. Тюрбето е построено около средата на ХІХ в. върху терасовиден терен и представлява осмоъгълно пространство с полусферично куполно покритие. Осемте ъгъла на пространството преминават в купола, който завършва без отвор на върха си, стените на постройките са масивни, изградени с камъни, а прозорците – с железни решетки.