Интерактивната карта съдържа информация за туристически маршрути и забележителности на територията на рибарска област "Главиница - Тутракан - Сливо поле". Можете да изтеглите трак-логове и географски координати с информация за маршрутите и обектите в GDB и GPX формат и да ги използвате за вашия GPS.

Тракийска могилна гробница Бабово

На половин километър източно от с. Бабово се намира римска гробница-мавзолей. Разположена е в геометричния център на могилен насип с височина 7 м и диаметър при основата 41 м. Състои се от четири последователно свързани помещения – предверие, дромос (коридор), второ предверие и гробна камера, с обща дължина 22,50 м. По план и четирите помещения са правоъгълни, ориентирани в посока югозапад-североизток. Разположени са на различни нива, поради вкопаването на част от гробното съоръжение.

Разположена в близост до римския град Апиария, гробницата – една от най-големите в днешните български земи, вероятно е принадлежала на някои виден гражданин от тракийски произход и членовете на неговото семейство. Откритите в гробната камера находки – бронзова луковична фибула, сребърна токичка за колан и монета на император Лициний показват, че гробницата при днешното с. Бабово е използвана до началото на IV в. сл. Хр., когато е била ограбена и изоставена.

untitled
Входът на гробницата при нейното разкопаване

Повече информация вижте в уебсайта на Регионален исторически музей – Русе.