Интерактивната карта съдържа информация за туристически маршрути и забележителности на територията на рибарска област "Главиница - Тутракан - Сливо поле". Можете да изтеглите трак-логове и географски координати с информация за маршрутите и обектите в GDB и GPX формат и да ги използвате за вашия GPS.

За района

Районът е с равнинен релеф, умерено-континентален климат, разположен по поречието на Дунавския бряг. В него има естествени крайбрежни влажни зони и богато разнообразие на биологични видове.

Рибарството е традиционен поминък. В продължение на векове територията се свързва с риболов, плетене на рибарски мрежи и с лодкарски работилници.

На територията има множество образци на културно- историческо наследство с международно значение.

Туристически маршрути

Картата съдържа информация за основните туристически маршрути в рибарска област "Главиница - Тутракан - Сливо поле".

Можете да вземете файлове с GPS трак-логове за маршрутите и координати на интересните места в района. Файлът можете да разгледате в специализиран софтуер или да заредите във вашия GPS приемник.

Трак-логовете и координатите в картата са актуализирани към края на 2014 г.

Интересни места

Можете да видите интересните места в рибарска област "Главиница - Тутракан - Сливо поле" - природни забележителности, обекти на културно-историческото наследство, музеи, както и подходящи места за свободното време - зони за отдих и почивка, ресторанти и др.

След като изберете изходната точка за вашата разходка и прецените как да стигнете до нея, можете да разгледате и подходящите за вас маршрути.